Menu

Motta na svadobné oznámenie

Zmyslom a podstatou svadobného oznámenia má byť nielen informovať hostí o samotnom obrade, ale obohatiť toto oznámenie vlastnými pocitmi budúcich manželov. K tomuto účelu slúži svadobné motto, ktorým môže byť citát, príslovie či časť literárneho úryvku.

Ako inšpiráciu pre Vaše vlastné svadobné motto sme pre Vás pripravili niekoľko ukážok.

Pre svadobné oznámenie nie je dôležitý len dokonalý vzhľad, ale aj vlastný svadobný text, ktorý dodáva hĺbku oznámení. Svadobnom textom síce oznamujeme príbuzným, priateľom a známym základné informácie o novomanželov, o mieste a čase konania obradu, ale ich úlohou je tieto údaje podať vznešenú a krásnu formou. V pár vetách možno vytvoriť láskyplnú atmosféru vznikajúceho manželstvo a nadchádzajúceho sobáši. Svadobný text tiež môže svoju formou hostí informovať o štýle svadby.

Svadobné oznámenie motto 1

Milovať a milovaný byť, je najväčšie šťastie na svete. J. W. Goethe

Svadobné oznámenie motto 2

B. Smetana: "Predaná nevesta" V každej dobe verní zostaneme sebe ...

Svadobné oznámenie motto 3

Už sa na nás nehnevajte, že ste pri tom neboli, keď sme sa my s mojou milou ženili. Fráňa Šrámek

Svadobné oznámenie motto 4

Choď s tým, kto Ťa má rád! V. Hugo

Svadobné oznámenie motto 5

.. láska je ako dobrá pieseň a pieseň zložiť ťažko je ...

Svadobné oznámenie motto 6

Aj keby všetko potešenie v tom žití bolo vzaté, a len láska zostala ten život stál by za to.

Svadobné oznámenie motto 7

Keď zaznie "áno" oboch nás kostolné tichú melódií, hlasy nám splynú v jeden hlas, som Tvoj a Ty si navždy mojou.

Svadobné oznámenie motto 8

Slovami tú nehu vysloviť nemožno, na strunách by sa dala len hrať ... tichučko, ticho, celkom ticho srdce chce z lásky sa spovedať. S. K. Neumann

Svadobné oznámenie motto 9

Kúzlo šťastia nespočíva v bohatstve, ani v kráse, ale v harmónii dvoch sŕdc, ktoré patria k sebe.

Svadobné oznámenie motto 10

Sám nie si nič, však s druhým srdcom sila a človekom si ešte viac.

Svadobné oznámenie motto 11

V okamihu lásky všetko trvá navždy a nič viac neexistuje. Eluard

Svadobné oznámenie motto 12

Nie je už mojím cieľom hľadať, čo by sa mi páčilo, ale páčiť sa tomu, koho som si vybral.

Svadobné oznámenie motto 13

Láska je túžba po kráse.

Svadobné oznámenie motto 14

Dávam Ti srdce a čistú lásku, Ty vrátiš mi všetko, čo dám Ti ja, spoločne pôjdeme životné chodníkom, Ty budeš môj, ja budem Tvoja.

Svadobné oznámenie motto 15

Milovať neznamená len mať rád, milovať je veriť a pravdu poznať, milovať je odpustiť a znovu podať ruky, milovať je rozdeliť dušu i srdce.

Svadobné oznámenie motto 16

Keď prísaha naše srdcia spojí a tichá pieseň z chóru zanotí, my navždy zostaneme svoji, Ty moja a ja Tvoj až do smrti. Lope de Vega

Svadobné oznámenie motto 17

... a krúžok na Tvojom prste je zlatá stužka, ktorou sa viaže imelo krehkých ratolestí, aby sme nepoztráceli svoje šťastie. Seifert

Svadobné oznámenie motto 18

Bez rodiny sa človek chveje zimou v nekonečnom ... Maurois

Svadobné oznámenie motto 19

Usmej sa, lásko, treba slzami, keď meno vpísali sme k menu, my dnes to zlaté slnko nad nami vzali sme do dvoch našich prsteňov. Fr. Branislav

Svadobné oznámenie motto 20

A na koniec Tí celý svet, sa v jedno srdce zúži. Si bohatý, kto máš jeden kvet, muž v žene, žena v mužovi.

Svadobné oznámenie motto 21

Mnoho zmôže sila duše, mnoho viera, viac nádeje, ale všetko zmôže láska. Jaroslav Vrchlický

Svadobné oznámenie motto 22

Dobré i zlé čo život dá nám chcem s Tebou znášať ...

Svadobné oznámenie motto 23

Nech tvrdí, že more ubúda, že láska umiera, ja neverím ...

Svadobné oznámenie motto 24

Nie je iného lieku na lásku, ako viac lásky. Thorieu

Svadobné oznámenie motto 25

Milujem život, pretože mi dal Teba. Milujem Teba, pretože si môj život. John Lennon

Svadobné oznámenie motto 26

Nie je zamilovaný, kto nemiluje navždy. Euripides

Svadobné oznámenie motto 27

Ak máš lásku, máš všetko ... John Lennon

Svadobné oznámenie motto 28

Nikto ma nemôže milovať viac, ako Ty ...

Svadobné oznámenie motto 29

Beriem si lásku z lásky, len Teba milujem, nevezmem nikdy späť, čo dnes Ti darujem

Svadobné oznámenie motto 30

Láska je želanie dávať, nie dostávať.

Svadobné oznámenie motto 31

Sme takí, akí sme ...

Svadobné oznámenie motto 32

Milovať, znamená byť schopný obetovať sa pre druhého. michel Quoist

Svadobné oznámenie motto 33

Motto ... život nám napíše sám ...

Svadobné oznámenie motto 34

Koniec snenia, začína život ... J. W. Goethe

Svadobné oznámenie motto 35

Milovať znamená stať sa pre druhého nepostrádateľným ...

Svadobné oznámenie motto 36

... budeme šťastní, lebo chceme byť šťastní ...

Svadobné oznámenie motto 37

Až keď sme našli lásku, vieme, čo sme v živote postrádali.

Svadobné oznámenie motto 38

Boli sme dvaja a mali sme jedno srdce.

Svadobné oznámenie motto 39

Dva nie je dvakrát jedna. Dva je tisíckrát jedna.

Svadobné oznámenie motto 40

Končí již krásné a vznešené "Já", začíná prosté, ale o to krásnější "My".

Svadobné oznámenie motto 41

Láska to je šťastie, ktoré si dávame navzájom. Sandová

Svadobné oznámenie motto 42

Spoločnou cestou chceme ísť, veriť, odpúšťať a radi sa mať.

Svadobné oznámenie motto 43

Končí už krásne a vznešené "Ja", začína prosté, ale o to krajšie "My".

Svadobné oznámenie motto 44

Nekonečným priateľstvom sa začala naša láska, a nekonečnou láskou sa končí naše priateľstvo.

Svadobné oznámenie motto 45

Iba život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to.

Svadobné oznámenie motto 46

Milovať je krásne, umenie je žiť.

Svadobné oznámenie motto 47

Milovať znamená žiť životom toho, koho miluješ.

Svadobné oznámenie motto 48

Čo krajšie môže byť, než jeden pre druhého žiť. Čo krajšie snáď, než jeden druhého mať rád.

Svadobné oznámenie motto 49

Zostaň so mnou, ruka v ruke so mnou poď, zostaň a moje srdce k šťastiu doprevádzaj.

Svadobné oznámenie motto 50

Láska nás zviedla, láska nás spája, v láske a vernosti zostaneme svoji.

Svadobné oznámenie motto 51

Nic ze sympatie, ale z lásky. Nic na čas, ale na celý život

Svadobné oznámenie motto 52

Až tiché "áno" z pier Ti splynie, pieseň svadobná bude nám znieť. Ver, že láska moja Ti navždy zostane, len s Tebou chcem stále žiť ...

Svadobné oznámenie motto 53

Dnes dávam Ti ruku svoju, a prosím o tú Tvoju, spojíme naše životy a pôjdeme cestou spoločnou.

Svadobné oznámenie motto 54

Veríme v budúcnosť nás dvoch, preto sme svoji, ja Tvojím a Ty mojou.

Svadobné oznámenie motto 55

Až zaznie "áno" oboch nás a varhan tichá melódia, sľuby nám splynú v jeden hlas, som Tvoj a Ty si navždy moja na celý život, nie na čas

Svadobné oznámenie motto 56

Nič zo sympatie, ale z lásky. Nič na čas, ale na celý život

Svadobné oznámenie motto 57

Chytil som motýľa, zahynul. Odtrhol som kvetinu - zvädla. Spoznal som, že všetkého čo je krásne, sa môžem dotknúť iba srdcom. John Lennon

Svadobné oznámenie motto 58

Spoznáš ak srdce, ktoré chce Tí verné byť, potom nechaj si len to a nechtěj iné mať

Svadobné oznámenie motto 59

Daj mi svoju ruku, má milovaná, tak v dvoch sa nám pôjde lepšie, veď nechceš životom ísť sama a moje srdce len s Tvojím chce žiť.

Svadobné oznámenie motto 60

Bojím sa o svoje oči Tvoje milujem. Přimhuřuji, opatrne svoje Tvoje bozkávam. Neviem, ktoré by bolo ťažšie stratiť.

Svadobné oznámenie motto 61

Ako je koráb pripútaný k mólu, ako je s ohňom spojený dym, patríme k sebe, pôjdeme spolu, Ty si moja láska, ja to viem.

Svadobné oznámenie motto 62

Z lásky sme zrodení, lásku chceme dať, lásku, čo na veky bude nás hriať. Láska tá odpúšťa, láska tá verí, nádej nestratí, kto sa jej zverí.

Svadobné oznámenie motto 63

Láska je krásny dar, však krajšia je vernosť, láska bez vernosti je obyčajná malichernosť.

Svadobné oznámenie motto 64

Až budem dvíhať Tvoj biely závoj a bozkom spečatíme to prísahou ÁNO, neplač, drahá, len ticho povedz: to, čo sme chceli, sa vytúžený stalo.

Svadobné oznámenie motto 65

Chcem s Tebou celý život žiť, chcem len Teba v srdci mať, chcem Tvoju lásku láskou oplácať, nechcem sa s Tebou nikdy rozchádzať.

Svadobné oznámenie motto 66

Ve víru života som si Ťa vyhľadala, a do Tvojich rúk dala život svoj??, staraj sa o neho, láska moja, veď to bude aj život Tvoj.

Svadobné oznámenie motto 67

Tvoja verná ruka v ruke mojej, Tvoj verný obraz v srdci mojom, my navždy zostaneme svoji i myšlienkou i každým snom.

Svadobné oznámenie motto 68

Do prstienkov našich vrytý bude deň, kedy spoločným ÁNO náš sobáš bude uzavretý.

Svadobné oznámenie motto 69

Keď dve srdcia to ťahá k sebe a ich tlkot dostal spád, Ty rozumieš mi, ja zas Tebe, keď máš rada, mám Ťa rád.

Svadobné oznámenie motto 70

Nie sú len ruže na svete, príde aj vietor, búrka zlá, však kráčať denným životom je ľahší, keď sú dva.

Svadobné oznámenie motto 71

Kyticu bielych ruží Tí do náručia dám, tá Ti za mňa povie, ako vrúcne rád Ťa mám.

Svadobné oznámenie motto 72

Čo nám urobí staroba, keď sme dvaja? Stendhal

Svadobné oznámenie motto 73

Nestavia ak dom Hospodin, nadarmo sa namáhajú stavitelia. Žalm 127, J

Svadobné oznámenie motto 74

Zmena nás zamíchává do života. Morgenstern

Svadobné oznámenie motto 75

Je ľahké povedať, mám Ťa rád, to dokáže aj dieťa. Ťažšie je však lásku dať a povedať vážim si Ťa.

Svadobné oznámenie motto 76

Nikto sa nenarodil pre šťastie, všetci sme sa narodili pre život a šťastím života je láska.

Svadobné oznámenie motto 77

Vybral som si, nie je už mojím cieľom hľadať, čo by sa mi páčilo, ale páčiť sa tomu, koho som si vybral. alain

Svadobné oznámenie motto 78

Pred manželstvom sa domnievame, že milujeme v manželstve sa to ešte len učíme. Kastner

Svadobné oznámenie motto 78

V dobrom manželstve jeden od druhého vyžaduje málo. V krásnom manželstve sa všetko dáva a prijíma. Ortega E. Gasset

Svadobné oznámenie motto 79

Muž a žena dohromady vytvárajú ešte len skutočného človeka. Feuerbach

Svadobné oznámenie motto 80

Nestavia ak dom Pán, nadarmo sa namáhajú stavitelia. Žalm 127, J

Svadobné oznámenie motto 81

Manželstvo je plné starostí a tŕňov, ale nesie ovocie, ktoré sa inde nerodí. Sainte-Beuve

Copyright 2023 Goldpress s.r.o. All rights reserved | Keloc NET